ΑΔΑ: 6ΘΟ7ΟΡ0Ρ-Λ9Ζ – Θέμα: Περί της «ανατροπής» ή «αποδέσμευσης» των «δεσμευμένων» πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Μ, οικονομικού έτους 2015, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/01/2016 13:40:41

Leave Comment