ΑΔΑ: 6Θ4ΝΟΡ0Ρ-ΜΟΚ – Θέμα: Έγκριση ασφάλισης των οχημάτων του Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2015-2016, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 681,57 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/08/2015 11:48:07

Leave Comment

Your email address will not be published.