ΑΔΑ: 6ΣΤΨΟΡ0Ρ-ΗΡΡ – Θέμα: Περί της έγκρισης της μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας Λιμένων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου» και των όρων του διαγωνισμού.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/03/2017 14:03:09

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *