ΑΔΑ: 6ΨΤΑΟΡ0Ρ-ΜΧ2 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών άντλησης όμβριων υδάτων προϋπολογισμού 512,72 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2014 15:18:20

Leave Comment