ΑΔΑ: 6ΨΗΝΟΡ0Ρ-ΦΘΥ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης εφαρμογής και βελτίωσης των διαδικασιών εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας και επιβατών νήσου Μυκόνου» , προϋπολογισμού (24.180,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/07/2016 13:33:17

Leave Comment

Your email address will not be published.