ΑΔΑ: 6ΨΙΙΟΡ0Ρ-ΛΨ2 – Θέμα: Περί της εγκρίσεως των πρακτικών για το έργο «Αποκομιδή απορριμμάτων και υπηρεσίες καθαριότητας εντός λιμενικών ζωνών της νήσου Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/08/2016 14:17:53

Leave Comment

Your email address will not be published.