ΑΔΑ: 6Ψ8ΑΟΡ0Ρ-ΥΜ0 – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Συντήρησης & Υποστήριξης του Δικτύου Η/Υ και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για το έτος 2015-2016», προϋπολογισμού 2.337,00 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/11/2015 12:11:57

Leave Comment