ΑΔΑ: 6ΩΞΜΟΡ0Ρ-Ω3Ψ – Θέμα: Περί της κατακύρωσης του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης μόνιμων αγκυροβολίων – ρεμέντζων Νέου Λιμένα Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/03/2017 12:11:30

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *