ΑΔΑ: 6Ο9ΦΟΡ0Ρ-7ΩΞ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Προσκρουστήρων Πεπιεσμένου Αέρος», προϋπολογισμού 133,40 ευρώ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/02/2015 13:25:55

Leave Comment