ΑΔΑ: 6Ν9ΙΟΡ0Ρ-ΗΒ3 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Ι. Γρυπάρης – Νέοι Ορίζοντες ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην παραλία Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/03/2015 14:23:56

Leave Comment

Your email address will not be published.