ΑΔΑ: 6ΜΔΘΟΡ0Ρ-5ΞΘ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ 1 ΚΑΙ 6 TOY ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣTON TOYΡΛΟ»,, προϋπολογισμού 278,40 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/12/2014 14:20:34

Leave Comment