ΑΔΑ: 6ΛΤΕΟΡ0Ρ-8ΒΥ – Θέμα: Περί της καταγγελίας ή μη της σύμβασης για την παροχή υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης εφαρμογής και βελτίωσης των διαδικασιών εξυπηρέτησης Κρουαζιέρας και επιβατών νήσου Μυκόνου».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/11/2016 12:36:49

Leave Comment