ΑΔΑ: 6ΛΛ2ΟΡ0Ρ-ΡΚΟ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: ‘‘Τεχνολογία και Συντήρηση Υποσταθμών Μέσης Τάσης.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/11/2014 14:53:32

Leave Comment