ΑΔΑ: 6Κ6ΓΟΡ0Ρ-ΘΛΦ – Θέμα: Περί της «ανατροπής» ή «αποδέσμευσης» των «δεσμευμένων» πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Μ, οικονομικού έτους 2016, που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2017 17:54:20

Leave Comment

Your email address will not be published.