ΑΔΑ: 6ΗΝ9ΟΡ0Ρ-2ΚΖ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για τις εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές υλικού προμήθειας ασφάλτου για το Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού (1.116,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/08/2016 12:30:54

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *