ΑΔΑ: 6ΙΦΤΟΡ0Ρ-7ΥΡ – Θέμα: «Περί της εξέτασης ενστάσεως επί του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια προσκρουστήρων πεπιεσμένου αέρος με πλέγμα προστασίας από λάστιχα αεροπλάνων της 10ης Μαρτίου 2015».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/03/2015 12:32:31

Leave Comment