ΑΔΑ: 6ΓΟΔΟΡ0Ρ-ΠΓΛ – Θέμα: Περί εγκρίσεως των όρων διαγωνισμού για το έργο «Ανακατασκευή Ραμπών 1 και 6 του Νέου Λιμένα στον Τούρλο Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2015 10:57:59

Leave Comment