ΑΔΑ: 6Γ1ΝΟΡ0Ρ-ΛΜΜ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Υποστήριξη εφαρμογής μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας των Σχεδίων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) ) Παλαιού και Νέου Λιμένα Νήσου Μυκόνου, με Απ’ Ευθείας Ανάθεσης, προϋπολογισμού 22.968,00ευρώ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/04/2015 14:28:58

Leave Comment

Your email address will not be published.