ΑΔΑ: 6ΕΠ6ΟΡ0Ρ-ΠΝΩ – Θέμα: «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μαρμάρινων σχαρών όμβριων υδάτων, προϋπολογισμού 2.337,00 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/06/2016 10:18:01

Leave Comment