ΑΔΑ: 6ΕΩΛΟΡ0Ρ-01Ω – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Βαλάκου Ματθαίου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον Νέο Λιμένα Μυκόνου για την τοποθέτηση του σκάφους του.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/12/2016 11:13:48

Leave Comment