ΑΔΑ: 6Ε7ΑΟΡ0Ρ-ΨΗΣ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της κας Ξυδάκη Ειρήνης για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/04/2016 11:46:50

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *