ΑΔΑ: 6ΑΧΑΟΡ0Ρ-8Ι0 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Βερώνης Θεόδωρος και ΣΙΑ Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην παραλία Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 02/03/2015 15:02:25

Leave Comment