ΑΔΑ: 69ΓΠΟΡ0Ρ-0Ι3 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Watershop Syrou για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/02/2016 11:12:34

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *