ΑΔΑ: 67ΖΟΟΡ0Ρ-ΧΒ5 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μπλοκ Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών, προϋπολογισμού 850,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/11/2015 09:06:36

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *