ΑΔΑ: 66ΞΓΟΡ0Ρ-39Ρ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών ψεκασμού για συντήρηση μηχανημάτων, προϋπολογισμού 125,28 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2014 14:37:55

Leave Comment

Your email address will not be published.