ΑΔΑ: 66ΙΓΟΡ0Ρ-ΖΩΘ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της Προμήθεια οικοδομικών υλικών για την συντήρηση υποδομών, προϋπολογισμού 974,96 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 23/06/2015 16:45:01

Leave Comment