ΑΔΑ: 66ΗΓΟΡ0Ρ-6ΚΑ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Κουκά Δημ. & Κουκά Μαρία Ο.Ε για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 30/04/2016 12:05:43

Leave Comment