ΑΔΑ: 62ΘΟΟΡ0Ρ-ΕΗΝ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας για την παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: «Αιγιαλός – Παραλία – Ζώνη Λιμένα ως χώροι ανάπτυξης, λιμενικών δραστηριοτήτων & επιχειρηματικότητας.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/03/2015 15:09:02

Leave Comment

Your email address will not be published.