ΑΔΑ: 61ΔΚΟΡ0Ρ-5ΩΨ – Θέμα: Προμήθεια κλιματιστικών σωμάτων διαιρούμενου τύπου και αφυγραντήρων για τα γραφεία του Δ.Λ.Τ.Μ., προϋπολογισμού 4.960,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/12/2016 15:03:27

Leave Comment