ΑΔΑ: 60ΝΒΟΡ0Ρ-ΕΜΤ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Βερώνης Θεόδωρος και ΣΙΑ Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην παραλία Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/03/2015 09:22:43

Leave Comment