ΑΔΑ: 608ΣΟΡ0Ρ-6ΒΘ – Θέμα: Έγκριση ασφάλισης των οχημάτων του Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2014-2015, μέσω Απ’ Ευθείας Ανάθεση, Προϋπολογισμού 760,47 ευρώ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/07/2014 15:12:00

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *