ΑΔΑ: 4ΑΘΒΟΡ0Ρ-Ω – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Αντώνης Μπουγιούρης & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/05/2011 10:50:23

Leave Comment