ΑΔΑ: 4ΑΘΒΟΡ0Ρ-2 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Μ. Θεοχαράκης & Ν. Σταυρακόπουλος ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/05/2011 11:15:12

Leave Comment