ΑΔΑ: 4ΑΘΩΟΡ0Ρ-1 – Θέμα: Περί της τεκμηρίωσης-διευκρίνισης γεωμετρικών στοιχείων εξομειούμενης ζώνης λιμένα περιοχής Καλαφάτη Μυκόνου σύμφωνα με την 4943/20-5-1999 έγκριση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2011 09:45:59

Leave Comment