ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΟΡ0Ρ-3 – Θέμα: Περί της τεκμηρίωσης-διευκρίνισης γεωμετρικών στοιχείων εξομειούμενης ζώνης λιμένα περιοχής Καλαφάτη Μυκόνου σύμφωνα με την 4943/20-5-1999 έγκριση του Γ.Γ. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2011 09:37:32

Leave Comment