ΑΔΑ: 4ΑΣΒΟΡ0Ρ-Λ1Χ – Θέμα: Περίληψη ανακοίνωνσης για πρόσληψη έντεκα (11) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, που εδρεύει στη Μύκονο, Νομό Κυκλάδων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/07/2011 08:48:36

Leave Comment