ΑΔΑ: 4ΑΣΟΟΡ0Ρ-Ε35 – Θέμα: Ορισμός υπαλλήλου και αναπληρωτή αυτού για την πιστοποίηση προϊστάμενων των Δ/νσεων Διοικητικού/Προσωπικού στο πλαίσιο της εφαρμογής της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.18.24/1940/οικ.26980/24.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/07/2011 13:09:56

Leave Comment