ΑΔΑ: 4ΑΣ3ΟΡ0Ρ-Ζ7Κ – Θέμα: Πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ/16 Ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασιας ΙΔΟΧ (8 μηνών) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 01/2011 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/07/2011 10:21:32

Leave Comment