ΑΔΑ: 4ΑΜΒΟΡ0Ρ-Γ9Ψ – Θέμα: Πίνακας επιτυχόντων υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ/16 Ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασιας ΙΔΟΧ (8 μηνών) Ανακοίνωσης ΣΟΧ 01/2011 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ & ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/08/2011 09:18:44

Leave Comment