ΑΔΑ: 4ΑΓΥΟΡ0Ρ-Υ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της ΑΓΓΕΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2011 12:36:04

Leave Comment