ΑΔΑ: 4ΑΓΥΟΡ0Ρ-Τ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΔΗΜ.ΜΑΝΕΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών για το έτος 2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2011 10:00:53

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *