ΑΔΑ: 4ΑΓΥΟΡ0Ρ-Κ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του ΜΕΝΤΖΕΝΙΩΤΗ ΗΛΙΑ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για άσκηση στάσιμου εμπορίου το έτος 2011

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/04/2011 11:39:46

Leave Comment