ΑΔΑ: 4ΑΓΡΟΡ0Ρ-Τ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Wommy Ελλας ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την άσκηση στάσιμου εμπορίου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2011 09:24:57

Leave Comment