ΑΔΑ: 4ΑΓΡΟΡ0Ρ-Σ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του σωματείου αλιέων Αποστ. Πέτρος για χορήγηση άδειας στάσιμου εμπορίου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μυκόνου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2011 09:10:36

Leave Comment