ΑΔΑ: 4ΑΓΡΟΡ0Ρ-Λ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Προδρόμου Γεώργιου για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/04/2011 09:28:44

Leave Comment