ΑΔΑ: 4ΑΓΨΟΡ0Ρ-Τ – Θέμα: Περί ορισμού Διοικητικών Συμβούλων & υπαλλήλων για την παραλαβή έργων & προμηθειών, για το οικονομικό έτος 2011 και συγκροτήσεως επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/04/2011 14:24:47

Leave Comment