ΑΔΑ: 4ΑΓΕΟΡ0Ρ-0 – Θέμα: Περί της εγκρίσεως του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων καθώς και των συμβάσεων εργολαβίας που το συνοδεύουν.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/04/2011 16:21:08

Leave Comment