ΑΔΑ: 4ΑΓ1ΟΡ0Ρ-Χ – Θέμα: Περί της απόδοσης στο Λιμεναρχείο Μυκόνου του ποσοστού επί των εσόδων (ΤΑΝ) του Δ.Λ.Τ.Μ. για το Γ και Δ τρίμηνο 2010 και ΕΚΟΕΜΝ για το έτος 2010 που προέρχονται από παραβάσεις στάθμευσης Κ.Ο.Κ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/04/2011 11:09:16

Leave Comment