ΑΔΑ: 4Α8ΛΟΡ0Ρ-ΩΥΘ – Θέμα: Μονιμοποίηση του δοκίμου υπαλλήλου του Δ.Λ.Τ.Μ, Ροσσολάτου Νικόλαου του Αντωνίου, κλάδου ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών, με βαθμό Δ΄

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/09/2011 15:05:01

Leave Comment