ΑΔΑ: 4Α3ΩΟΡ0Ρ-Ω – Θέμα: Περί της ανάθεσης τακτικού ελέγχου, οικονομικής κατάστασης κλπ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, για την χρήση του έτους 2010

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/06/2011 13:08:58

Leave Comment